ÁSZF ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Tájékoztató

Érvényes: 2018. január 1-től visszavonásig

 

Általános Szerződési Feltételek

Az oldal tulajdonosa Oláh Erika (21 Ewart Grove, London, Egyesült Királyság).

E-mail cím: info@grafolondon.com

Az oldalamon megjelent írásokat megosztani kizárólag a forrás megjelölése mellett lehetséges (pl. az írásom első néhány sora és az oldalamra vezető link), minden egyéb más formában a forrás megjelölése nélkül közzétenni, másolni vagy felhasználni tilos.

 

Adatvédelmi Tájékoztató

Az adatkezelés jogalapja mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett személy hozzájárulása [GDPR 4. cikk 11. pontja, 6. cikk (1) a) pontja és a 7. cikk, az adatkezelés időtartama tekintetében az GDPR 5. cikk (1) e) pontja].

Az adatkezelés célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél), hírlevél küldés.

Az adatokhoz hozzáférők köre a honlappal kapcsolatban a személyes adatok kezelője Oláh Erika (21 Ewart Grove, London, Egyesült Királyság).

Az adatkezelés helye21 Ewart Grove, London, Egyesült Királyság

A honlap cookie-kat – a honlapot felkereső személy számítógépére települő információcsomagokat – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését a számítógépet használó személy – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel.

A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie a böngészés befejezését követően törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.

Hírlevél feliratkozás

A GrafoLondon weboldalán kezdeményezett feliratkozás a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a felhasználó előzetes hozzájárulását adja a cég adatbázisába való felvételhez, illetve az elektronikus levelek fogadásához, melyek marketing célú leveleket is tartalmazhatnak.

Tárol adatok: keresztnév, e-mail cím

Tárolás helye: MailerLite hírlevélküldő rendszer

Adattárolás határideje: legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig

Adattárolás módja: elektronikus

Adatmódosítás: info@grafolondon.com e-mail címen bármikor kérhető.

A feliratkozáskor, megrendeléskor megadott adatokat az Adatkezelő az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, harmadik fél számára nem adja át.

A feliratkozás egyetlen kattintással bármikor megszüntethető a levél alján található leiratkozási linkre kattintással.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

A személyes adatokat törölni kell, amennyiben

  • azok kezelése jogellenes;
  • az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;
  • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
  • a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett személy a törlést az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.